چشم انداز، ماموریت و ارزش ها

چشم انداز

رهبر صنعت بويلر ایران، توانمند در طراحی و ساخت تجهیزات و شناخته شده در بازارهای بین المللی تا سال 1400.

ماموریت

ما به عنوان يكي از شركت‌هاي گروه مپنا در راستای خلق ارزش پايدار براي مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان از طریق طراحي، تامين، ساخت، نصب، راه‌اندازي، تأمین مالی، ارائه خدمات و مدیریت پروژه در زمینه انواع بويلر و تجهيزات نيروگاهي، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع، ایفای نقش می‌نماییم.

ارزش ها

ارزش های سازمانی گروه مپنا : <<من تا ما >>

  • مشتری (تمرکز بر مشتری)
  • ن وآوري
  • تعالی (تعالي سازماني و نتيجه گرایی)
  • ا يمني (ايمني و دوستي با محيط زيست)
  • م سئولیت‏ پذيري (کار تيمي، مسئوليت‏ پذيري و روحیه اشتراک دانش)
  • ا خلاق (اخلاق کسب و کار)