محصولات

فهرست محصولات » محصولات اصلی » جزئیات محصول
  
نام محصول
نام لاتین محصول
شرح
نام محصول: بویلرهای نیروگاه های بخار
نام لاتین محصول: Utility Boilers
شرح

این نوع از بویلرها توانایی تولید بخار در زیر فشار بحرانی آب از نوع گردش طبیعی وFront Firing  تا ظرفیت 1.100 تن بر ساعت (برای اتصال به توربین بخار با ظرفیت 325 مگاوات) و فشار بالای نقطه بحرانی آب تا ظرفیت 2.000 تن بر ساعت ( برای اتصال به توربین بخار با ظرفیت 600 مگاوات) دارا هستند.

مشخصات بویلرهای زیر فشار بحرانی:

 ظرفیت توربین 325 مگاوات

 حداکثر بخار تولیدی: 1100 تن در ساعت

 حداکثر فشار بخار: 170 بار

 حداکثر دمای بخار: 540 درجه سانتی‌گراد

مشخصات بویلرهای فوق بحرانی:

 ظرفیت توربین 600 مگاوات

 حداکثر بخار تولیدی: 2000 تن در ساعت

 حداکثر فشار بخار: 260 بار

 حداکثر دمای بخار: 550 درجه سانتی‌گراد