محصولات

فهرست محصولات » محصولات اصلی » جزئیات محصول
  
نام محصول
نام لاتین محصول
شرح
نام محصول: روغن زدا
نام لاتین محصول: De-Oiling
شرح

شركت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا توانايي ساخت پكيج‌هاي روغن‌زدايي با راندمان 97 درصد را دارا است. در اين پكيج هيدروكربن‌هايي را كه ممكن است به علت نشتي مبدله‌اي پروسسي وارد شبكه آب كندانس شده باشند، طی مسیرهای موازی از آب حذف مي‌شوند. هر يك از مسيرهاي در نظر گرفته شده مشتمل بر مخازن فيلتر رزيني (Caolescer Filter) و فيلتر كربن فعال (Activated Carbon) است. طي عمليات روغن‌زدايي، كيفيت آب به‌علت كاهش ميزان هيدروكربن‌ها از 10ppm به 0.3ppm بهبود مي‌يابد و از اين رو آب تصفيه شده مجددا قابلیت بازگشت به شبكه كندانس را دارد.