محصولات

فهرست محصولات » محصولات اصلی » جزئیات محصول
  
نام محصول
نام لاتین محصول
شرح
نام محصول: مخازن تحت فشار و ذخیره
نام لاتین محصول: Pressure Vessle & Storage Tanks
شرح

مخازن تحت فشار و تانک های ذخیره استفاده شده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاهی

- مخازن تحت فشار مانند جداکننده‌ی سولفور، هوازدا، تانک ذخیره آب تغذیه و ... که کد طراحی آن ASME Sec. VIII می باشد.

- مخازن تحت فشار از قبیل ساکشن درام که با کد(B.S. (PD 5500 طراحی می گردند.

- مخازن ذخیره‌ی اتمسفریک مانند مخازن ذخیره‌ی مواد نفتی اعم از نفت خام تا محصولات نهائی مانند سوخت گازوییل، نفت کوره و ... که کد طراحی آنها API می باشد.