محصولات

فهرست محصولات » محصولات اصلی » جزئیات محصول
  
نام محصول
نام لاتین محصول
شرح
نام محصول: تولید عدسی
نام لاتین محصول: Head Product
شرح
قابلیت تولید انواع عدسی کروی گلبرگی و مخازن کروی گلبرگی و همچنین انواع عدسی یکپارچه (torispherical)