پروژه ها

  
نام پروژه نوع محصولات حوزه فعالیت وضعیت زمانی جزئیات پروژه
آب و برق قشم بسته های آب حوزه آب خاتمه یافته
پکیجهای تصفیه شرکت به آب زیست بسته های آب حوزه آب خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
برق و بخار پتروشیمی دماوند بویلر بازیافت حرارتی حوزه نفت گاز پتروشیمی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
مجتمع پتروشیمی مبین (پروژه بويلرهاي كمكي پتروشیمی مبين) بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
صفحه 1 از 12ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها