نمایش اخبار

اولین همایش نظام پیشنهادهای شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا برگزار شد

اولین همایش نظام پیشنهادهای شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا روز پنجشنبه، 23 آذر ماه با هدف معرفی نقش و اهمیت نظام پیشنهادها در شرکت و تقدیر از برترین های این نظام در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.
سه شنبه 28 آذر 1396
print

اولین همایش نظام پیشنهادهای شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا روز پنجشنبه، 23 آذر ماه با هدف معرفی نقش و اهمیت نظام پیشنهادها در شرکت و تقدیر از برترین های این  فرآیند در محل هتل آکادمی تهران برگزار شد.

در بخش اول این همایش که با محور های 1-نقش نظام پیشنهادها در شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نوآوری در سازمان، 2-تلاش درجهت جلب مشارکت همکاران در فرآیند نظام پیشنهادها، 3-تلاش در جهت جلب حمایت مدیران از پیشبرد اهداف نظام پیشنهادها، 4-ارتقاء فرهنگ بهبود مستمر در سازمان از طریق رویکرد مدیریت مشارکتی، 5-تاثیر نظام پیشنهادها در بهبود عملکرد و بهره وری سازمانی و 6-تقدیر از کمیته های تخصصی نظام پیشنهادها و معرفی برترین های سال 95 در این حوزه برگزار شد، سرکار خانم دولتی، مدیر منابع انسانی مپنابویلر به ارایه روند ایجاد و پیشرفت نظام پیشنهادها در این شرکت پرداخت.

ناهید دولتی در سخنان خود پس از اشاره به تاریخچه نظام پیشنهادها  به ارائه کارنامه عملکردی واحدهای مختلف در بازه سال های 94 تا 96، اهم اقدامات بهبود انجام شده ، گزارشی از پاداشهای پرداخت شده ،  پیشنهادهای کمی اجرایی شده در شرکت و اقدامات جاری و آتی در نظام پیشنهادها (منجمله تقویت و بهبود کمیته های تخصصی، ایجاد کمیته محاسبه صرفه اقتصادی، ارایه گزارشات عملکردی به صورت ماهیانه، مدیرت فرآیند اجرای پیشنهاد، برگزاری جلسات دوره ای با دبیران و روسای کمیته های تخصصی، ایجاد دسترسی به نرم افزار نظام پیشنهاد ها جهت همکاران مستقر در سایت، فرهنگ سازی از طریق کانالهای ارتباطی، طراحی، تدوین و توزیع دفترجه های ثبت پیشنهاد و بهینه کاری و بازدید از شرکتهای سایپا، سازمان بنادر، پتروشیمی اراک و ایساکو( پرداخت.

وی در ادامه توضیحاتی در خصوص ایجاد کمیته صرفه اقتصادی و گزارشات مربوط به صرفه برآوردی و صرفه نهایی محاسبه شده در نظام پیشنهادها توضیحاتی ارایه داد.

پس از آن جناب آقای مهندس رجبی، مدیرعامل محترم مپنا بویلر به ایراد سخنرانی پرداخته و ضمن اشاره به رسالت پیچیده و مهم نظام پیشنهادها و ابعاد انسانی آن اظهارداشتند که در شرایط امروز کشور و مشکلات اقتصادی موجود، شرکت مپنابویلر برای رسیدن به جایگاه فعلی خود سالهای سختی را گذرانده و این تنها با یک فکر و بدون مشارکت تیم رهبری و تمام کارکنان شرکت امکان پذیر نبوده است.

جناب آقای مهندس رجبی در سخنان خود آماده کردن شرایط شرکت و کارکنان برای پذیرش تغییرات، افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری کارکنان، افزایش روابط دوستانه بین کارکنان و مدیران از طریق افزایش نقش کارکنان در روند کاری شرکت، توانمندسازی کارکنان از طریق بازگرداندن گوشه نشینان و کارمندان منفعل به متن کار شرکت، ایجاد حس مالکیت سازمانی درمیان کارکنان و افزایش عزت نفس کارکنان را از وظایف اصلی نظام پیشنهادها دانستند و اظهارداشتند که زمینی کردن مفاهیم این نظام و مشارکت هرچه بیشتر کارکنان و افزایش بهره وری این نظام نیاز به کمک جدی تمام تیم رهبری شرکت دارد.

پس از سخنرانی مدیر عامل محترم از برترین های سال 95 در حیطه نظام پیشنهادها تقدیر به عمل آمد. در ارزیابی های انجام شده معاونت برنامه ریزی و سیستم ها به عنوان برترین واحد سال 95 انتخاب شد و از جناب مهندس آذری، معاون برنامه ریزی و سیستمها تقدیر شد. همچنین از آقای مهندس کاشی، رئیس کمیته تخصصی بررسی پیشنهادهای برنامه ریزی و سیستمها بخاطر برین کمیته و خانم گوهرشناسان، دبیر کمیته تخصصی بررسی پیشنهادهای برنامه ریزی و سیستمها، به عنوان برترین دبیر تقدیر به عمل آمد. سرکار خانم مهندس میری و آقای مهندس مهدی رستمی نیز به عنوان برترین پیشنهاد دهندگان سال 95 معرفی شدند.

در ادامه برنامه جناب دکتر باقری، دکترای مديريت نوآوری دانشگاه سانتاآنا ايتاليا و مشاور و مدرس مديريت نوآوری و مالکيت فکری، با موضوع "نگاه متفاوت به نوآوری" به ایراد سخنرانی پرداختند.

دربخش دوم برنامه پرزنت پیشنهادهای کمی برتر توسط آقای مهندس جلال  ابوالمحمدی از واحد اجرایی پروژه ها و آقای مهندس مصطفی اخلاقی از واحد تعمیرات و نگهداری انجام شد و پس از آن از تمامی کمیته های تخصصی نظام پیشنهادهای شرکت بر اساس عملکرد سال 95 تقدیر به عمل آمد.


  نظرات

آخرین اخبار