نمایش اخبار

اجرای خودارزیابی تعالی سازمانی بر اساس مدل تعالی 96 در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

چهارشنبه 27 دي 1396
print

پیرو برنامه‌ریزی‌های انجام شده، خودارزیابی تعالی سازمانی شرکت مپنا بویلر، در دی ماه سال جاری و در محل کاخانه و دفتر تهران، مطابق مدل تعالی سال 96 انجام شد.

رهبران شرکت مپنا بویلر در راستای اصل «تعالی مسیری است بی پایان» هر ساله اقدام به بازنگری اظهارنامه تعالی سازمانی نموده و ارزیابی های این مدل را در برنامه کاری خود نهادینه نموده اند. از این رو  مطابق با برنامه ریزی صورت پذیرفته، کمیته توسعه و بهبود سازمانی تصمیم به اجرای خودارزیابی با تیم ارزیابان خبره بیرونی گرفت.

بدین منظور و بر اساس برنامه ریزی صورت پذیرفته، اظهارنامه تعالی شرکت با تکیه بر توانمندیهای کارشناسان داخلی شرکت و مشارکت حداکثری متولیان و اعضای تیم های تعالی، طی 3 ماه تدوین و بازنگری شد و در ابتدای دیماه برای اجرای خودارزیابی آماده گردید.

فرآیند خودارزیابی با حضور 3 نفر از متخصصین و ارزیابان ارشد جایزه ملی تعالی (آقای دکتر تقی زاده هرات، آقای دکتر خدمتگزار و آقای دکتر نعمت پور)  به همراه 4 نفر از ارزیابان جایزه ملی تعالی از داخل شرکت، طی 5 روز صورت گرفت و در انتهای این فرآیند، گزارش بازخورد و امتیازات ارزیابی تعیین و در جلسه اختتامیه به سمع و نظر مدیریت عامل و رهبران شرکت رسید.

لازم به ذکر است هدفگذاری صورت پذیرفته در سال 96، کسب بازه امتیازی 500 الی 550 در نظر گرفته شده بود که با تلاش و همت بالای کارکنان و حمایت مدیران محترم ارشد، این مهم محقق گردید.

شرکت مپنابویلر از سال90 با حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی فرایند نظام­مند خودارزیابی را استقرار داده و جاری نموده است.

این رویکرد در سال­های بعد با اجرای پروژه­ها و اقدامات بهبود توسعه یافته و اهداف تعیین شده در سالهای 92 و 93 با دریافت تقدیرنامه­های دو و سه ستاره تعالی محقق شدند. در سال 94 نیز مپنابویلر با اتکا به توان کارشناسان داخلی و با حمایت مدیریت ارشد و مشارکت کلیه کارکنان در سطح تندیس این جایزه حضور یافت و با جهشی چشمگیر پس از تقدیرنامه 3 ستاره، موفق به کسب تندیس بلورین گردید. همچنین در سال 95 نیز به روش شبیه سازی جایزه اقدام به خودارزیابی نموده و گام‌های موثری در مسیر تعالی برداشت.


  نظرات

آخرین اخبار