نمایش اخبار

موفقیت مپنا بویلر در ممیزی IMS بر اساس استانداردهای جدید و دریافت اولین گواهینامه ISO 45001:2018 در ایران

دوشنبه 29 مرداد 1397
print

بر اساس ممیزی انجام شده از طرف شرکت TUV NORD آلمان، شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجیزات مپنا موفق به دریافت گواهینامه ویرایش جدید استانداردهای ISO 9001:2015، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 شد. در پی این موفقیت مپنا بویلر به عنوان اولین شرکت ایرانی، گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001:2018 را دریافت نمود.

به دنبال انتشار ویرایش جدید استانداردهای ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) واحد مهندسی فرآیندها و تعالی سازمانی از ابتدای سال 96 برنامه‌ریزی‌های لازم جهت استقرار این استانداردها را در دستور کار خود قرار داد. بدین منظور ضمن بهره‌گیری از توان کارشناسان و متخصصین داخلی در حوزه استانداردهای مذکور و بدون بهره‌گیری از مشاوران بیرونی، موضوعات جدید و تغییر یافته در متون این استانداردها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و نهایتا برنامه جامعی به منظور انطباق سیستم مدیریت یکپارچه با الزامات ویرایش‌های جدید تدوین و اجرایی شد. در قالب برنامه مذکور، با تلاش مدیریت HSE و سایر واحدهای مختلف شرکت، نسبت به اجرای برنامه تهیه شده اقدام و پیشرفت اقدامات مربوطه، توسط واحد تضمین کیفیت فرایندها به طور منظم پایش و گزارش‌دهی می شد.

در ادامه با اجرای دقیق و اثربخش ممیزی داخلی مطابق با استانداردهای جدید، اجرای ممیزی مرحله اول با حضور ممیز بیرونی و برگزاری منظم جلسات بازنگری مدیریت که همواره حضور فعال و موثر مدیر عامل محترم، معاونین و مدیران ارشد را به همراه داشته است، مقدمات لازم جهت حضور در ممیزی خارجی IMS در مرداد ماه سال جاری فراهم شد.

تیم ممیزی خارجی شرکت  TUV NORDمتشکل از 9 ممیز از تاریخ 20 الی 22 مرداد ماه به میزان 19 نفر- روز، با حضور در کارخانه، دفتر تهران، مجتمع الهیه، انبارها و سایت فردوسی مشهد، سیستم مدیریت یکپارچه را مورد ممیزی قرار داده و در پایان، شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا موفق به دریافت گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه شد.

نکته قابل اهمیت در این ممیزی، دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ISO 45001:2018، "به عنوان اولین شرکت ایرانی" بوده که شیرینی این موفقیت بزرگ را دو چندان می نماید.

بی شک این موفقیت بزرگ ماحصل تلاش و همت جمعی کارکنان، حمایت‌ها و رهنمودهای رهبران متعهد شرکت مپنا بویلر بوده و امید است کلیه اهداف تعیین شده در نقشه راه تعالی این شرکت در بهترین شرایط ممکن تحقق یابد.


  نظرات

آخرین اخبار