نمایش اخبار

"کتابچه تجربیات سایت بهبهان"؛ اولین کتابچه تجربیات دانشی پروژه‌های اجرایی مپنا بویلر منتشر شد

يکشنبه 09 دي 1397
print

کتابچه تجربیات سایت بهبهان با همکاری دبیرخانه مدیریت دانش و معاونت اجرایی پروژه‌ها در آذرماه سال جاری تدوین شد و در دسترس ذینفعان مربوطه قرار گرفت.

با توجه به جاری‌سازی نظام‌مند مدیریت دانش در شرکت مپنا بویلر و در راستای هدف استراتژیک مدیریت اثربخش دانش‌های سازمانی، از سال گذشته مستندسازی تجربیات سایت‌های پروژه‌ها با هدف بکارگیری این تجربیات در فعالیت‌های آتی در دستور کار دبیرخانه مدیریت دانش قرار گرفت.

بر همین اساس و با توجه به اولویت حوزه‌های دانشی استراتژیک و اهمیت دانش نصب و راه‌اندازی، سایت بهبهان به عنوان اولین سایت برای این اقدام انتخاب و در جلسات متعددی که طی 6 ماه با حضور نمایندگان دبیرخانه مدیریت دانش و مدیریت امور نصب و راه‌اندازی در محل سایت برگزار شد، حدود 50 فرصت یادگیری از این سایت شناسایی گردید. از فرصت‌های دانشی شناسایی شده 22 تجربه مورد تایید خبرگان مرتبط قرار گرفت و نهایتا در قالب کتابچه تجربیات سایت بهبهان گردآوری شد و به صورت الکترونیکی و چاپی (با تعداد محدود) به منظور بهره‌برداری ذینفعان مرتبط (شامل مدیران ارشد، مدیران پروژه‌ها، مدیران ساخت، مدیران طراحی، روسای سایت‌ها و نمایندگان دانش) در دسترس ایشان قرار گرفت.

شایان ذکر است نسخه الکترونیکی این سند در پرتال شرکت (در بخش مدیریت دانش- فولدر سوابق رفتارهای دانشی- فولدر کتابچه تجربیات سایت بهبهان) قرار گرفته و دسترسی مشاهده آن برای همکاران فوق‌الذکر ایجاد شده است.


  نظرات

آخرین اخبار