نمایش اخبار

درج کلیه محصولات شرکت مپنا بویلر در فهرست بلند منابع وزارت نفت

يکشنبه 09 دي 1397
print

پیرو ارزیابی صورت گرفته توسط ارزیابان وزارت نفت، محصولات حوزه آب مپنا بویلر شامل آب شیرین‌کن‌ها و سیستم‌های تصفیه آب و همچنین مخازن تحت فشار به دیگر مواردی که پیش از این در فهرست منابع یکپارچه وزارت نفت درج شده بودند، اضافه شدند. 

در این ارزیابی‌ها که به درخواست شرکت مپنا بویلر و توسط شرکت ملی گاز ایران، ارزیاب انتخابی وزارت نفت، در محل شرکت مپنا بویلر انجام شد، مدارک مورد نیاز از جمله مدارک فنی مرتبط با محصولات فوق و قراردادهای منعقد شده ارائه گردید و سرانجام در تاریخ 24 مهرماه سال جاری پس از تایید مدارک، محصولات مذکور در وندور لیست وزارت نفت درج شدند. در حال حاضر با احتساب محصولات بویلر بازیافت حرارتی، بویلر صنعتی و همینطور دی اریتور و مبدل که پیش از این در فهرست مذکور درج شده بودند، کلیه محصولات شرکت در این فهرست قرار گرفتند.

بدین ترتیب شرکت مپنا بویلر قادر خواهد بود در تمامی مناقصات شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت و دیگر شرکت‌هایی که از فهرست بلند منابع وزارت نفت استفاده می‌کنند، شرکت نماید.


  نظرات

آخرین اخبار