نمایش اخبار

کسب رتبه اول آزمون مهارت متالورژی کشور توسط آزمایشگاه مپنا بویلر

چهارشنبه 03 بهمن 1397
print

آزمایشگاه شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا توانست در آزمون مهارت متالورژی کشور که در  آذر ماه 1397 توسط مرکز استاندارد دفاعی ایران در نهاد اندازه شناسی دقت آزما برگزار شد رتبه نخست را در میان آزمایشگاه‌های معتبر کشور به خود اختصاص دهد.

در این آزمون که با حضور 74 آزمایشگاه و در 8 آزمون و 32 آیتم شامل آنالیز شیمیایی فولاد آلیاژی (شامل 12 عنصر)، آنالیز شیمیایی فولاد زنگ‌نزن (شامل 9 عنصر)، آزمون سختی‌سنجی برینل، آزمون سختی سنجی ویکرز، آزمون سختی سنجی راکول C، آزمون کشش (استحکام تسلیم/ استحکام نهایی/ درصد ازدیاد طول)، آزمون ضربه در دمای محیط و آزمون متالوگرافی (تشریح ساختار/ درصد فازها/ درصد کرویت/ ارائه تصویر) برگزار شد، تنها 14 آزمایشگاه توانایی شرکت در تمام 32 آیتم را داشتند و از این تعداد تنها 5 آزمایشگاه، ازجمله آزمایشگاه شرکت مپنا بویلر، موفق به کسب تائیدیه در تمامی آیتم‌ها شدند.

شایان ذکر است که در این آزمون، آزمایشگاه مپنا بویلر با 31 عملکرد رضایت بخش و یک عملکرد مشکوک با قاطعیت رتبه اول را در بین تمامی آزمایشگاه‌های شرکت‌کننده در این رقابت کسب کرد. (آزمایشگاه دوم داری 29 عملکرد رضایت بخش و 3 عملکرد مشکوک می باشد).

همچنین آزمایشگاه مپنا بویلر در سه آزمون از 8 آزمون برگزار شده شامل سختی‌سنجی برینل (با شرکت 52 آزمایشگاه)، سختی‌سنجی ویکرز (با شرکت 52 آزمایشگاه) و ضربه در دمای محیط (با شرکت 25 آزمایشگاه) با نتایج بسیار عالی رتبه اول را کسب نمود.   


  نظرات

آخرین اخبار