سیستم های مدیریتی

شرکت مپنابویلر همزمان با آغاز مسیر تعالی در سال 89 اقدام به آموزش و استقرار فرایند خودارزیابی تعالی سازمانی نموده و طی سالهای پس از آن با جاری سازی رویکردها و پروژه های متعدد سیستمی نقش بسزایی در بهبود و تعمیق رویکردها و کسب نتایج ارزشمند داشته است. در این راستا از سال 89 با برگزاری آموزش های تعالی و تعیین مدیر تعالی، مسیر تعالی خود را آغاز و اولین حضور در جایزه تعالی سازمانی در سال 90 را با کسب گواهی نامه تعهد به تعالی تجربه نمود. در این مسیر اجرای فرایند خودارزیابی و تعریف پروژه ها و اقدامات بهبود بطور سالیانه پیگیری شده که این موضوع تاثیر چشمگیری در تعالی شرکت و بهبود رویکردها و نتایج مرتبط داشته است. بر همین اساس واحد مهندسی فرایندها و تعالی سازمانی اهداف مد نظر خود در مسیر تعالی را طبق یک نقشه راه بطور سالیانه تهیه و بازنگری می‏نماید که طی این نقشه راه اهداف تعیین شده در سالهای 92 و 93 با دریافت تقدیرنامه های دو و سه ستاره تعالی محقق گردیدند.برخی از سیستم های استقرار یافته در این سال ها به شرح ذیل می باشند
 • اجرای فاز صفر، یک و دو پروژه ERP-SAP
 • استقرار نظام مدیریت تکنولوژی
 • استقرار نظام مدیریت فرآیندها)
 • ارزیابی بلوغ فرآیندها و سیستم های مختلف
 • بازنگری و ساماندهی شاخص ها
 • استقرار نظام مدیریت پروژه (PMBOK)
 • استقرار نظام مسئولیتهای اجتماعی و ارتباطات استراتژیک (CSR)
 • استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

 • استقرار نظام مدیریت انرژی (ISO 50001)
 • استقرار نظام جامع تعمیرات و نگهداری بهره ور (TPM)
 • نظام آراستگی محیط کار(5s)
برخی از پروژه ها و رویکردهای جاری شده سالهای اخیر در راستای تعالی سازمانی
 • تدوین و بازنگری سالیانه استراتژی ها و جاری سازی آن با رویکرد BSC
 • ایجاد داشبوردهای فرایندی و استراتژیک در قالب نرم افزار Qlikview
 • اجرای رویکردهای توسعه رهبران (ارزیابی 360 درجه مدیران، ارزیابی سبک رهبری با بهره گیری از مدل بلانچارد)
 • ارزیابی بلوغ فرآیندها و سیستم های مختلف
 • ارزیابی چابکی سازمانی بهره گیری مدل ACE
 • اجرای رویکردهای تعاملاتی با تامین کنندگان (شامل بخش بندی، رتبه بندی و نظرسنجی و ارتقای تامین کنندگان)
 • ارزیابی فرهنگ سازمانی به روش دنیسون و در میان گذاری کدهای اخلاقی منتخب در سطح شرکت
 • ثبت دروس آموخته پروژه های اجرایی و تسهیم آن در قالب نظام مدیریت پروژه PMBOK

مراسم سیزدهمین همایش سالانه جایزه تعالی سازمانی (سال 94)

در سال 94 نیز مپنابویلر با هدف بازنگری و بهبود رویکردها و تقویت نتایج با حمایت مدیریت ارشد و مشارکت کلیه کارکنان در سطح تندیس این جایزه حضور یافت که موفق به کسب تندیس بلورین گردید. جهش از سطح تقدیرنامه سه ستاره به تندیس بلورین که در نوع خود بی سابقه محسوب می شود موجب قرارگیری مپنابویلر در جمع سه شرکت برتر گروه مپنا در جایزه ملی تعالی سازمانی (شرکت های گروه مپنا، توگا و مپنابویلر) گردید.

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در راستای طراحی ، استقرار و مدیریت فرآیندهای کسب و کار خود از بدو تاسیس تا به حال در قالب الزامات ، استاندارها و مدلهای مرجع، فرآیندهای خود را بهبود داده است (شکل 1) شرکت مپنا بویلر جهت مدیریت فرآیندهای کسب و کار خود زنجیره ارزش و فرآیندهای سازمان را در سطح مجموعه فرآیندها طرح ریزی و اجرا نموده (شکل 2) و طبقه بندی فرآیندها را تا 4 سطح با الگوبرداری از مدلهای مرجع مانند : PCF(APQC) ، SAP-CRM ، مدل فیلیپس، مدل CCOR، مدل لمبرت، مدل پاین، ADL،… SAP انجام داده است. در تجزیه و تحلیل فرایندها، اطلاعاتی از قبیل مالک فرآیند ،هدف فرآیند، ورودیها و خروجیهای فرآیند ،منابع و زیر ساختهای مورد نیاز اجرای فرآیند، گامهای اجرایی فرآیند،مشتری فرآیند در قالب سند شناسنامه فرآیند مدون می گردد. همچنین در مپنا بویلر مالکین فرآیندها در قالب سند "سازمان فرآیندها" و بر اساس 14 مجموعه فرآیندی شناسایی شده اند. برای کنترل عملکرد فرآیندها، شاخص های فرآیندی در حوزه های مختلف طرح ریزی و در بازه های زمانی تعیین شده پایش و اندازه گیری می شوند. در این راستا به منظور بهبود فرایندها، روند عملکرد شاخصها از طریق داشبوردهای فرآیندی و مدیریتی در اختیار مالکین فرآیندها و مدیریت ارشد شرکت قرار می گیرد.


شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا براساس ارزش های اخلاقی سازمان و مسئولیت در قبال کلیه ذینفعان، رویکرد انجام کلیه امور بدون حادثه منجـر به فوت و به صفر رسانـدن کلیه مخاطرات و جنبه های زیست محیطی را مد نظر قرارداده که بر همین اساس، جهت تسهـیل و اثبـات حرکـت در این چارچـوب، اقـدام به تدوین رویکردهای متعدد از جمله موارد ذیل نموده که عبارتند از:

 • استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)
 • استقرار و اخذ گواهینامه مدیریت محیط زیست (ISO 14001)
 • استقرار سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001)
 • استقرار نظام آراستگی ( 5s )
 • کسب تقدیر نامه مدیر HSE از وزارت کار در سال 94
 • رعایت کلیه الزامات ذینفعان

تعهد مدیریت در HSE

مدیریت ارشد با توجه به حساسیت و اهمیت موضوعات HSE و جهت اطمینان یافتن از اثربخشی اقدامات و وضعیت HSE سازمان به طرق زیر اقدام می نمایند:

 • کمیته عالی HSE
 • اخذ گزارش عملکرد
 • فرهنگ سازی در حوزه HSE

نظر به اهمیت تحقق چشم انداز، شرکت اقدام به تدوین اهداف استراتژیک در لایه های مختلف نموده است و بر اساس ابلاغ استراتژی پنج ساله HSE شرکت گروه مپنا؛ واحد HSE نسبت به تعریف اهداف میان مدت، کوتاه مدت و برنامه های بهبود خود به صورت سالیانه اقدام نموده و در جهت رسیدن به آن، برنامه های اجرائی را تعریف، اجرا و پایش می نماید.

مدیریت ریسک و جنبه

شرکت با عنایت به اهمیت حفظ و صیانت از کارکنان، محیط زیست و نیاز ذینفعان و بر اساس الزامات قانونی و استانداردهای OHSAS18001 وISO14001، نسبت به شناسایی و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي و ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفه اي اقدام می نماید.

قلب سیستم مدیریت HSE فرآیند مدیریت خطرات و تاثیرات آنها بوده که دارای چهار گام اصلی شناسایی، ارزیابی، کنترل و بازیابی می باشد. در این راستا کلیه ریسک های شناسایی شده جهت آگاهی و اجرای اقدامات کنترلی به کلیه کارکنان کارگاه های تولیدی، پروژه ای و ستادی با روش های مختلف اطلاع رسانی می شود.

روش ارزیابی ریسک شرکت در سال 93، براساس الگو برداری از شرکت های برتر به روش HEMP (فرآیند مدیریت خطرات و اثرات آن) و برروی 4 محور محیط زیست، انسان، تجهیزات و شهرت سازمان به صورت تفکیک شده انجام می پذیرد.


افراد و واحدهای کلیدی

نظر به اهمیت شناسایی افراد و واحدهای کلیدی و تاثیر گذار در HSE و ارتقاء عملکرد HSE سازمان، شرکت مپنابویلر با بهینه کاوی از شرکت های برتر اقدام به تدوین رویه ای ساخت یافته و موثر در خصوص شناسایی افراد و واحدهای کلیدی و ارتقاء ایشان نموده و به صورت مدون برنامه های رشد، افزایش آگاهی و توانمند سازی ایشان را دنبال می نمایند. با توجه به اهمیت و سرمایه گذاری انجام پذیرفته برای ایشان هرگونه تغییرات و جابه جایی افراد کلیدی یا تغییر ماموریت و فرآیندهای جاری واحدهای کلیدی منوط به بررسی و تایید کمیته عالی HSE دارد.

یکپارچگی سرمایه

واحد HSE با توجه به نتايج فرآيند مديريت ريسک، ليست تاسيسات و تجهيزات بحرانی شرکت را که داراي ريسک هاي غير قابل قبول بوده يا مي توانند در صورت عدم کنترل باعث بروز پيامد هاي نامطلوب ايمني، بهداشتي و زيست محيطی در سطح شرکت شوند را مشخص مي نماید. با توجه به استانداردهاي مربوط به اين تاسيسات و تجهيزات و با تدوین فرآيندهای استاندارد و اصولی در مراحل طراحی، خرید، بکارگیری و نگهداري و تعميرات از رعايت و حفظ استانداردها و دستورالعمل های ایمنی آنها اطمينان حاصل مي شود.


پایش آنلاین سیستم فاضلاب شرکت

در راستای اجرایی شدن ماده 192 برنامه پنجم توسعه، تصفیه خانه فاضلاب شرکت مجهز به سیستم پایش Online میباشد که در این سیستم داده های مربوط به پساب خروجی بصورت لحظه ای در داخل سازمان و همچنین خارج از سازمان قابل رصد می باشد. با استفاده از این سیستم می‌توان به صورت لحظه‌ای از وضعیت پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب آگاهی یافت و صحت عملکرد سیستم را کنترل نمود. آب تصفیه شده از سیستم تصفیه پساب در مصارف آبیاری فضای سبز استفاده میشود.

مدیریت پسماند

در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا طرح جامع مدیریت پسماند تدوین و به روز آوری گردیده که در این طرح کلیه پسماندها شناسایی و طبقه بندی شده است و طبق آئین نامه نامه اجرایی مدیریت پسماند و قانون مدیریت پسماندها، کلیه پسماندها پس از تفکیک در مبداء تولید مدیریت می شود. شرکت در خصوص مدیریت پسماندهای ویژه نیز با سازمان های ذیربط نظیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری منطقه و سازمان حفاظت محیط زیست منطقه در تعامل می باشد.


شاخص سلامت متابولیکی

در راستاي پايش سطح سلامت کارکنان شركت، مدیریت HSE با بررسی شرایط کارکنان و نتایج معاینات بدو استخدام و دوره ای، اقدام به ايجاد شاخصي با عنوان سلامت متابوليكي نمود كه دربرگيرنده فاكتورهاي نسبت چربي هاي خوب و بد خون، تري گليسريد و ميزان چاقي افراد مي باشد که براي ثبت علمي، آن را در قالب پروژه تحقيقاتي مشترك با دانشگاه علوم پزشكي تهران و ثبت در مجلات علمي پيش مي برد.


تقدیرنامه ها

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به واسطه فعالیت های ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی موفق به دریافت تقدیرنامه از برخی ارگان ها منطقه ای و نهادهای اجتماعی نظیر موارد ذیل گردیده است که عبارتند از:

 • انتخاب کارشناسان برتر بهداشت حرفه ای استان البرز طی 3 سال متوالی 90 ، 91 و92
 • اخذ تقدیرنامه از سازمان انتقال خون استان البرز در سال 92
 • اخذ گواهینامه صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست سال 93
 • اخذ تقدیرنامه HSE برتر از مرکز بهداشت منطقه در سال 94
 • کسب تقدیر نامه مدیر HSE از وزارت کار در سال 94
 • کسب عنوان شرکت برتر ایمن و کسب تندیس زرین کشوری وزارت کار در سال 94