پروژه ها

  
نام پروژه نوع محصولات حوزه فعالیت وضعیت زمانی جزئیات پروژه
نیروگاه سیکل ترکیبی هنگام بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تابان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید احمد کاظمی ( گل گهر سیرجان) بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی پرند بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان سمنگان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
صفحه 2 از 7ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  بعدی   انتها